قیمت چای قلم بهاره گیلان و شمال 100 ، 500 و 1000 گرم

قیمت خرید چای قلم 100 گرم
چای گیلانچای بهارهچای قلم

خرید چای قلم 100 گرم

مرغوب ترین چای قلم بهاره گیلان از بهترین باغات شرق گیلان نظیر چای لاهیجان در بسته بندی 100 گرم ، با کیفیت بالا از نظر خوش رنگ ی ، طعم خوب ، بو و عطر مناسب برای مصرف روزانه خانواده ایرانی ، تهیه شده در کارخانه های چای گیلان

قیمت چای قلم بهاره گیلان 100 گرم
خرید چای قلم بهاره 100 گرم
قیمت خرید چای قلم 500 گرم
چای گیلانچای بهارهچای قلم

خرید چای قلم 500 گرم - نیم کیلویی

مرغوب ترین چای قلم بهاره گیلان از بهترین باغات شرق گیلان نظیر چای لاهیجان در بسته بندی 500 گرم یا نیم کیلویی، با کیفیت بالا از نظر خوش رنگ ی ، طعم خوب ، بو و عطر مناسب برای مصرف روزانه خانواده ایرانی ، تهیه شده در کارخانه های چای گیلان

قیمت چای قلم بهاره گیلان 500 گرم
خرید چای قلم بهاره 500 گرم
قیمت خرید چای قلم یک کیلوگرم
چای گیلانچای بهارهچای قلم

خرید چای قلم یک کیلوگرم

مرغوب ترین چای قلم بهاره گیلان از بهترین باغات شرق گیلان نظیر چای لاهیجان در بسته بندی یک کیلوگرم ، با کیفیت بالا از نظر خوش رنگ ی ، طعم خوب ، بو و عطر مناسب برای مصرف روزانه خانواده ایرانی ، تهیه شده در کارخانه های چای گیلان

قیمت چای قلم بهاره گیلان یک کیلوگرم
خرید چای قلم بهاره یک کیلوگرم